Beleid


Beleidsplan 2021-2025 We gaan iets nieuws beginnen (versie door wijkkerkenraad vastgesteld) 

Het beleidsplan 2021-2025 is in de wijkkerkenraadsvergadering van 26 mei 2021 aangenomen. 
Een samenvatting van de vijf gemeentebijeenkomsten, waarin de gemeente gekend en gehoord is over het beleidsplan vindt u hier

Samen Drie
Eindverslag bestuurlijk samengaan Pelgrimskerk, Oase en Regenboog bespreekversie januari 2019
Rapport Samen Drie (POR)