Over de PWZZ


De "PWZZ" is een afkorting voor Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. De PWZZ is ontstaan uit de drie oorspronkelijke wijkgemeenten Pelgrimskerk (Dorp), Oase (Meerzicht) en Regenboog (Rokkeveen) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer en kent ook een pioniersplek, De Pelgrim.

De samenwerking van de oorspronkelijke wijkgemeenten begon formeel toen op 2 december 2012 de wijkgemeenten Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog in een beleidsverklaring de intentie uitgesproken en vastgelegd hebben om als drie zelfstandige wijkgemeenten intensief samen te werken met als doel elkaar te inspireren om kerk te zijn voor elkaar en in de wijken.  In 2016 kreeg deze samenwerking de vorm van “combinatie van wijkgemeenten”. Daarbij bleven de drie wijkgemeenten vooralsnog zelfstandig, met een eigen kerkenraad. Vertegenwoordigers vanuit die kerkenraden vormden met elkaar een breed wijkmoderamen. Werkgroepen werkten zoveel mogelijk samen, evenals de beroepskrachten. Een aantal kerkdiensten per jaar werd gezamenlijk gevierd.
In 2019 werd op grond van het rapport SamenDrie besloten tot een bestuurlijke fusie om de bestuurlijke last te verminderen. De drie wijkgemeenten werden drie wijkgemeenschappen onder één kerkenraad. De voorlopige naam van de wijkgemeente werd de "POR" (Pelgrimskerk, Oase, Regenboog)
In 2021 is de bestuurlijke fusie gevolgd door een gehele fusie. De kerkdiensten en overige vieringen zijn nu allemaal gezamenlijk, voorlopig roulerend in één van de drie kerkgebouwen. Vanaf 1 september 2021 zullen de zondagse vieringen in De Regenboog gehouden gaan worden en zal de officiële start van de PWZZ een feit zijn.
Een aantal activiteiten blijven gerelateerd aan één van de drie gebouwen vanwege hun wijkgebonden functie.