KerkenraadAlgemeen
De kerkenraad heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen.

Sinds 1 januari 2021 is de samenstelling van de wijkkerkenraad als volgt:

 

 • Gerard Baak - bijzonder ouderling kerkrentmeester, voorzitter college van organisten
 • Wil Bettenhaussen-Baak - ouderling Pastoraat
 • Tineke Blankespoor-Traas - diaken
 • Elma van den Broek-Buis - diaken
 • Marianne Brouwers-van Lienden - ouderling Pastoraat
 • Henk Fokke - ouderling Pastoraat
 • Wout van Goeverden - diaken
 • Sjaak Jansen - ouderling Algemene Kerkenraad
 • Astrid Maas-van den Berg - ouderling
 • Hilde Maassen - diaken
 • Frits von Meijenfeldt - ouderling Vorming en Toerusting, scriba, e-mail: scribavandepor@gmail.com
 • Beppie van der Plas - voorzitter, e-mail: voorzittervandepor@gmail.com
 • Monique Schrijver - diaken
 • Coby Velzen - ouderling Eredienst
 • Gerda Vooijs - ouderling Jeugd
 • Henry van der Wiel - ouderling, kerkrentmeester