Protestantse gemeenschap rondom de Pelgrimskerk (wijkgemeente POR)

Pelgrimskerk

1ste Stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer
T (079) 316 36 00
W www.pgzoetermeer.nl/pelgrimskerk

Pelgrimgangers

Elke zondagmorgen komen de gemeenteleden en gasten, jong en oud, om 10.00 uur samen in de Pelgrimskerk. Samen zoeken wij Gods nabijheid, loven en prijzen wij Zijn Naam en doen voorbeden voor de wereld ver weg en dichtbij. Regelmatig gaat onze wijkpastor Sandra Hermanus-Schröder in deze diensten voor. Ook ontvangen wij veel gastvoorgangers in ons kerkgebouw.

Sandra Hermanus-Schröder


Wijkpastor
Sandra Hermanus-Schröder
06-215 258 68 (wel bellen en sms, geen whatsapp)
E Mail mij
Werkdagen: dinsdag en donderdag 

Beheerder:
Gerda Griffioen
M 06-2497 5092
E Mail mij

Scriba:
Frits von Meijenfeldt
E Mail mij