Over PGZ

Sinds 1 mei 2004 bestaat de Protestantse Kerk in Nederland: een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Op stedelijk niveau zijn in Zoetermeer op 17 januari 2012 de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk verenigd tot Protestantse Gemeente Zoetermeer (afgekort: PGZ).

De PGZ kent vier wijkgemeenten met eigen identiteit, deze zijn in een geografisch deel van Zoetermeer actief:
 • Protestantse wijkgemeente Oude Kerk (postcode 2711, 2712, 2713)
 • Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid met
     - Geloofsgemeenschap rondom de Pelgrimskerk (postcode 2711, 2712, 2713)
     - Geloofsgemeenschap rondom De Oase (postcode 2715, 2716)
     - Geloofsgemeenschap rondom De Regenboog (postcode 2718, 2719)
 • Hervormde wijkgemeente Oosterkerk (postcode 2721, 2729)
 • Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord (postcode 2717, 2723 t/m 2728)


De Vrijzinnige Protestanten in de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer, die samenkomt in de Adventskerk, hebben een speciale band met de Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord.

Leden worden ingeschreven in de wijkgemeente van de wijk waar ze wonen, tenzij een andere voorkeur wordt aangegeven. De Gemeenschap rondom de Pelgrimskerk en de wijkgemeente Oude Kerk zijn actief in dezelfde wijken. Daarom is er een aparte overeenkomst en werkwijze voor nieuw ingekomen leden. De Algemene Kerkenraad bevordert het onderling contact binnen de PGZ en regelt zaken die de wijkgemeenten overstijgen.  

De volgende taken zijn toevertrouwd aan de wijkkerkenraden:
 • vieringen - kerkdiensten en sacramenten (doop en avondmaal) en andere vieringen
 • pastoraat - omzien naar elkaar
 • diaconaat - dienst aan elkaar en anderen
 • oecumene - samenwerken met andere kerken
 • missionaire activiteiten