Protestantse gemeenschap rondom De Oase (wijkgemeente POR)

De Oase

Kerkenbos 8, 2715 RP Zoetermeer
T (079) 351 67 28
W www.pgzoetermeer.nl/oase

Over ons

De Oase is onderdeel van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) en geeft in de wijk Meerzicht gestalte aan de kerk van Jezus Christus. Wij willen een geloofsgemeenschap zijn, waarbinnen een ieder, lid of niet-lid, ruimte wordt geboden om zijn of haar eigen plaats te ontdekken.

  • in de relatie met God
  • in de gemeenschap van de kerk en
  • in de dienst aan de samenleving
De gemeente biedt in haar kerkdiensten en activiteiten de gelegenheid:
  • om het heil dat God ons geeft gezamenlijk te vieren
  • om eigen geloof en geloofsbeleving met anderen te delen
  • en om zich samen met anderen in te zetten voor onderlinge gemeenschap en dienst aan de samenleving
De Oase-gemeenschap zoekt de samenwerking met andere gelovigen. Het is in deze verbondenheid dat er een convenant gesloten is met de katholieke Genesarethkerk. Een aantal keer per jaar vieren wij een gezamenlijke oecumenische dienst.

ds. Marjan Zebregs


Ambulant Predikant
ds. Marjan Zebregs
E Mail mij
Werkdag: Dinsdag

Scriba:
Frits von Meijenfeldt
E Mail mij

Coördinator kosters:
Taco Slagter
T (079) 321 36 59

Zaalreservering:
Eefke van den Broek
T 06 215 657 23
E Mail mij