Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. De krant verschijnt tien keer per jaar, met een dubbelnummer in de zomermaanden.
Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle gemeenteleden.

Maandelijks ontvangen?
Wilt u ook graag Kerk in Zoetermeer ontvangen?
Stuur dan een mail naar E info@kerkinzoetermeer.nl (ook voor losse nummers)
of neem contact op met het Kerkelijk Bureau: T (079) 316 82 56

Jaarlijks wordt aan de PGZ-lezers een vrijwillige bijdrage gevraagd voor Kerk in Zoetermeer samen met het katern Gemeentenieuws, richtbedrag: € 22,00 voor 10 nummers. Meer of minder mag en giften zijn ook altijd welkom. Overmaken naar NL15 RABO 0373 7337 04
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Bezorging
Als u vragen hebt over de bezorging van het kerkblad kunt u bellen met:

Voor de wijk:
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert en Oosterheem:
Bert de Jong T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen:  Fam. Jol T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. van den Broek T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein en Stadshart: Mw. A. Maas T (079) 316 63 73

Meer informatie over Kerk in Zoetermeer, de jaarplanning, kopij aanleveren of adverteren?
www.kerkinzoetermeer.nl


Verschenen nummers 'Kerk in Zoetermeer'