Kerkbalans

In januari doen de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerk­leden een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie Kerkbalans is:

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken, en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. Tussen 14 en 21 januari ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen.

We hopen dat we weer op u mogen rekenen!

Dankzij uw bijdrage kan uw wijkgemeente belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Jan Doeven
COÖRDINATOR INKOMSTENWERVING PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEEROvermaken Vrijwillige bijdrage Kerkbalans

Heeft u niet gekozen voor automatische incasso dan kunt u uw bijdrage aan Kerkbalans overmaken op Bankrekeningnummer: NL49 RABO 0373 7336 74 ten name van Protestantse Gemeente Zoetermeer, Kerkbalans 2023, liefst met vermelding van uw registratienummer.

Digitaal toezeggen 2023

Korte uitleg voor het invullen van het digitale toezeggingsformulier Kerkbalans:
Verwerking
Bij verwerking heeft u de keuze om uw toezegging te koppelen aan uw account. U kunt dan via uw account de historie van uw giften terugzien.

Bedrag
Bij bedrag staat uw vorige toezegging van 2022 ingevuld. Hier kunt u uw toezegging invullen. (uw wijkgemeente stelt het zeer op prijs indien u het bedrag iets wilt verhogen!)

Termijn
U ziet hier de termijn(en) van 2022 staan. U kunt deze eventueel wijzigen.

Betaalwijze
"Incasso". Deze mogelijkheid heeft de voorkeur omdat dit voor ons een aanzienlijke werkbesparing oplevert en het voor de kerk de minste kosten met zich meebrengt.

Bij "Rekening" (ingeval van "incasso") kunt u (indien nodig) uw IBAN invullen of wijzigen.

 

Nog even dit…

  • Ontvangt u na het doen van de toezegging met betaalwijze "incasso" een SEPA-machtiging dan kunt u deze bewaren in uw eigen administratie en hoeft u deze niet op te sturen naar het kerkelijk bureau.
  • De kerkrentmeesters van uw wijkgemeente stellen het op prijs indien u uw toezegging doet vóór 28 januari 2023.
  • Heeft u vragen of komt u er niet uit? > stuur dan een mail naar kerkbalans@pgzoetermeer.nl