Het bestuurAlgemene Kerkenraad:

Preses: Jos Nouwt T 079 - 341 56 58 E voorzitter AK
Scriba: Peter Riedijk T 06 - 4628 0862 E scriba AK

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Rik Buddenberg T 06 - 1280 3557 E voorzitter CvK
Secretaris: Stoffel de Ronde T 079 - 361 50 68 E secretaris CvK

Bank: NL49 RABO 0373733674 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer

College van Diakenen:
Voorzitter: Bouke Velzen T 06-1807 4384 E voorzitter CvD
Scriba: Joost Boogaard T 079 - 342 17 24 E secretaris CvD

Bank: NL29 RABO 0143 8977 72 t.n.v. Diaconie PG Zoetermeer