ANBI en financiƫn

De Protestantse Gemeente Zoetermeer is, als gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat bijdragen en giften aan de PGZ mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
Protestantse Gemeente Zoetermeer RSIN/fiscaalnr: 823524103
Diaconie Protestantse Gemeente Zoetermeer RSIN/fiscaalnr: 824133626

ANBI gegevens en Jaarrekening 2022 Protestantse Gemeente Zoetermeer

Verkort overzicht

ANBI gegevens en Financieel overzicht 2022 College van Diacenen

Overeenkomst Periodieke gift
Het is mogelijk een 'Overeenkomst periodieke gift in geld' af te sluiten. De drempel voor giften vervalt dan. Bijgaand een bestand en een betalingsvolmacht; deze kunt u openen en eventueel printen. Dit bestand bevat een toelichting en twee formulieren: een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Beide kunnen ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij het Kerkelijk Bureau, Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer (geopend op dinsdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur).
Na verdere invulling en ondertekening wordt het exemplaar voor de schenker retour gestuurd.