Actuele agenda


Op veel plaatsen in Nederland worden regelmatig oecumenische bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden.

24 oktober, 28 november en 19 december en 23 januari, 19.30-21.00 uur; De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100; vrijwillige bijdrage; informatie en aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl 

Op zondag 24 oktober wordt ds. Annelies Hommens-van de Steeg in een feestelijke dienst bevestigd als predikant met bijzondere opdracht: ziekenhuispredikant in het LangeLand Ziekenhuis – beroepen door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente alhier. 

24 oktober, 10.00 uur; Ichthuskerk, Parkdreef 258 
Kerk en klimaat
Wij zijn door God gemaakt, wij leven van Gods schepping. Hoeveel eerbied zijn we verschuldigd aan de werken van Gods handen? Welk respect moeten wij voor de dieren hebben en heeft dat gevolgen voor ons eetgedrag? Moeten wij ons als kerk ook bezighouden met de klimaatproblemen? Welke persoonlijke verantwoordelijkheid hebben wij en hoeveel vrijheid? Allerlei vragen om ons rustig op te bezinnen, aan de hand van de Bijbel en bezinningsmateriaal. Er is ook een PGZ-breed initiatief, waarbij collega’s van alle wijkgemeentes betrokken zijn. Inleiders: ds. Kees Wesdorp, ds. Pieter Baas, ds. Sandra Hermanus-Schröder, ds. Rein Algera.

25 oktober, 20.00 uur; kerkelijk centrum De Herberg, Dorpsstraat 59
Lezing van Sieuwert Haverhoek over de Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910), die in de laatste jaren van zijn leven werk schreef dat grotendeels door de Russische overheid werd verboden. Tolstoj was na een bekering tot de overtuiging gekomen dat elk mens een roeping heeft. Hij vond die opvatting in vrijwel alle religieuze geschriften in de wereld verwoord met: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden!’ Hoewel Tolstoj deze werken meer dan honderd jaar geleden schreef, is de relevantie van zijn visie onaangetast gebleven. Sieuwert Haverhoek heeft een groot aantal van deze werken uit het Engels vertaald. Hij schreef recent een overzichtsboekje De verboden werken van Lev Tolstoj, dat gratis aan de deelnemers wordt uitgereikt.

25 oktober, 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; € 7,50 / € 5,00 voor leden, incl. consumpties; aanmelding niet nodig; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992 E khvanklaveren@gmail.com Volgende lezingen:
21 februari:
Vrijzinnig en groen (Groene theologie)
prof.dr. Rick Benjamins 

25 april: 
Maria Magdalena in de beeldende kunst
dr. Sophie Oosterwijk
 
Gesprekken over vreugde en pijn van het leven 

Het leven kan heel mooi zijn. Mensen die je fantastisch vindt. Iets waar je enorm van kunt genieten of naar kunt verlangen. Soms ook gebeuren er vervelende of vreselijke dingen. Je baan of je idealen kwijtraken. Mensen verliezen. Vaak heb je een ander nodig om te zien dat het leven ook de moeite waard kan zijn. Daar praten we met elkaar over in ‘Druppels om te delen’. We delen de zoete druppels als dauw op een bloem. We delen de zoute druppels als tranen om af te wissen. Dat kan opluchten, dat brengt troost, dat geeft vaak nieuwe kracht. De gesprekken worden op maandagen georganiseerd door Halte 2717 en Stichting Piëzo. 

18 en 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november, 13.30-14.30 uur; Halte 2717, Carry van Bruggenhove 27; informatie en/of aanmelden bij Marijke Bal E wimmarijkebal@hotmail.com of Milou van Loenen E milou@stichtingpiezo.nl 


Deugen de meeste mensen?
Historicus Rutger Bregman, zoon van de oud-Zoetermeerse predikant Kees Bregman, heeft eind 2019 een uitdagend boek gepubliceerd: De meeste mensen deugen, met als ondertitel: Een nieuwe geschiedenis van de mens. Is de mens geneigd tot ‘alle kwaad’, zoals calvinisten leerden, of deugen de mensen en zijn ze geneigd tot het goede? En hoe verhoudt zich dat tot de misdaden die in de geschiedenis op grote schaal plaatsvonden, zoals die in Nazi-Duitsland? Over deze vragen willen we met elkaar in gesprek. Het is handig als u het boek gelezen heeft, maar noodzakelijk is het niet. 

26 oktober, 20.00 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263; informatie en opgave: Frits von Meijenfeldt T 06-4042 7683 E fhvonmeijenfeldt@gmail.com 

Wil jij ook ervaren wat er in de stilte gebeurt? Dan ben je hartelijk welkom op onze meditatiebijeenkomsten. We beginnen elke bijeenkomst met lichaamsontspanning en aandacht voor de adem. Daarna laten we ons verrassen. 

26 oktober, 9 en 23 november, 13.30-15.00 uur; Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86; € 5 per keer (bijdrage mag geen beletsel zijn om mee te doen); informatie en aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl 


De Stichting Regenboogmuziek organiseert voor het veertiende seizoen een serie kamermuziekconcerten op de woensdagavond. Het betreft concerten van hoge kwaliteit met een lage drempel. Er treden topmusici op of jonge talenten op weg naar de top. Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door Stichting Floravontuur en de Pelgrimshoeve. Na een lange stilte vanwege de coronacrisis kunnen we gelukkig weer starten. 

27 oktober meesterklarinettist Bruno Bonasea en de Russische pianiste Maria Meerovitch – sonates van Brahms
17 november duo Maxim en Charlotte Gullikers (viool en cello) – ‘Duo for violin and cello’ van Zoltán Kodály en werken van Bach, Cirri, Glière en Joey Roukens
15 december pianoduo Beth & Flo (Elsbet Remijn en Claudette Verhulst) – werken van Ruben Naeff, Rachmaninov, Gershwin en Saint-Saëns, en ‘De Moldau’ van Smetana in eigen bewerking voor piano quatre-mains

20.15 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263; € 15, incl. consumptie, tot 25 jaar € 5, met Zoetermeerpas gratis; tevoren aanmelden T 06-4022 1336 E cokkyopschoor@casema.nl  W regenboogmuziek.nl
Gezamenlijk bidden voor stad en inwoners van Zoetermeer, kerken en christelijke gemeenschappen, voor vervolgde christenen en voor onze overheid. Een aantal maal per jaar op vrijdagavond en de locatie is steeds de Oude Kerk. 

29 oktober, 19.00-20.00 uur; contactpersonen: ds. Kees Wesdorp E chwesdorp@occidopagus.nl  en Eline van Noije E sameningeloof@gmail.com 
Ook dit jaar herdenken we in een gezamenlijke bijeenkomst voor iedereen die erbij wil zijn de mensen die ons ontvallen zijn. We staan stil bij hen en speciaal bij hen die gestorven zijn in de coronapandemie. Voor de zevende keer komen we daarvoor samen bij de Watertoren.


31 oktober, 15.00 uur; Watertoren Rokkeveen; informatie en aanmelden E info@depelgrimzoetermeer.nl 


Lees meer >>>