Actueel

21 SEPTEMBER

Martin Buber-serie ‘De weg van de mens’

Een zestal avonden rondom het bijzondere boekje De weg van de mens van Martin Buber. Iedere avond bespreken we één van de hoofdstukken....
23 september

‘Van U is de toekomst’

Ontvankelijk en waakzaam leven van genade Genade, gratie, ‘Amazing Grace’ … we kunnen niet zonder. De kerk is geroepen vanuit deze...
VREDESWEEK 2021

‘Inclusief samenleven’ in de stad

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze...
25 OKTOBER

De onbekende Tolstoj

Lezing van Sieuwert Haverhoek over de Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910), die in de laatste jaren van zijn leven werk schreef dat...


Agenda

Op maandagmiddag onder leiding van ds. Marina van der Zwaag in de Chagallruimte van de Ichthuskerk, Parkdreef 258. De eerste bijeenkomst is op maandagmiddag 20 september, 14.00-15.30 uur. 

ds. Marina van der Zwaag T 06-2369 7249 E m.zwaaghaan@hetnet.nl 
Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten niet precies wat hen gelukkig maakt. Dat zei de Romeinse filosoof Seneca. Maar in diezelfde eeuw was er een leraar die haarscherp wist wat mensen gelukkig maakt: Jezus van Nazareth. In zijn beroemde Bergrede vatte hij dat samen. Het is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd. Maar het is ook een tekst die op weerstand stuitte. In zijn boek De grondwet voor geluk. De universele wijsheid van de Bergrede (2016) laat Hein Stufkens de Bergrede opnieuw klinken: als een urgente boodschap voor onze tijd en een oproep tot een spirituele revolutie. We lezen thuis steeds een gedeelte. Het boek is voor wie het niet weet te bemachtigen in kopie beschikbaar voor € 10.

20 september (p. 9-38), 1 november (p. 39-62), 13 december (p. 63-92), 28 februari (p. 93-114) en 11 april (p. 115-145), 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage voor koffie of thee; aanmelding niet nodig; kopie van het boek: ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992 E khvanklaveren@gmail.com 

Een zestal avonden rondom het bijzondere boekje De weg van de mens van Martin Buber. Iedere avond bespreken we één van de hoofdstukken. Wat heeft dit boekje ons te vertellen? Wat leest een ieder van ons hierin? Een schat aan kennis en gedachten over persoonlijke ontwikkeling en de keuzes die we te maken hebben op onze weg door het leven. 

21 september, 19 oktober en 23 november; 15 februari, 15 maart en 19 april; 19.30-21.30 uur; ’t Centrum, Frans Halsstraat 1; € 5 per keer (bijdrage mag geen beletsel zijn om mee te doen)


Ontvankelijk en waakzaam leven van genade


Inleiding door ds. Julia van Rijn, classispredikant Zuid-Holland-Noord

Genade, gratie, ‘Amazing Grace’ … we kunnen niet zonder. De kerk is geroepen vanuit deze genade Gods toekomst tegemoet te leven. De kernzin van de visienota Van U is de toekomst, die vorig jaar door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is aangenomen, luidt niet voor niets: ‘De kerk leeft van genade. Dat is de dragende grond voor ons leven en werken als kerk.’ Met deze nota is de Kerk onderweg naar 2025. 
De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid organiseert aan de hand van deze visienota een aantal geloofsgesprekken, waarbij iedereen welkom is. Op donderdag 23 september komt classispredikant ds. Julia van Rijn naar Zoetermeer. Zij zal stil staan bij de betekenis van genade in algemeen bijbelse zin en proberen te duiden hoe de uitwerking in verschillende deelthema’s (gemeenschap, oecumene, eerbiedig leven in gebed en actie, het werk van God in deze wereld) vanuit genade verstaan kan worden. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd, welkom!

23 september, 20.00 uur; kerkelijk centrum De Regenboog, Nathaliegang 263; informatie en opgave T 06-2184 5948 of (079) 360-01 54 E hwvanzuilekom@hetnet.nl 


Zaterdagmiddag-concerten op het Lohman-orgel. Ronald de Jong verzorgt het eerste concert in de serie met werk van J.S. Bach en tijdgenoten. Houd voor volgende concerten Kerk in Zoetermeer en de diverse websites in de gaten. 

25 september, 15.00 uur; Oude Kerk, Dorpstraat 59; concert met toegangsprijs W herbergoudekerk.nl 
Al vanaf mei 2016 is de ‘Kliederkerk’ een begrip in De Oase in Meerzicht. Het is een andere vorm van kerk zijn, die draait om samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Voor kinderen en hun (groot)ouders, voor mensen uit de buurt, voor iedereen, kerkelijk betrokken of niet. In De Oase is er één keer in de maand Kliederkerk, op zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur. Je kunt elk moment binnenlopen. 

25 september, 15.30 uur; De Oase, Kerkenbos 8 E gerdavooijs@gmail.com 
Ben je ouder dan 12 jaar, dan kun je eens per drie weken op zondagmorgen naar de Jonge Kerk. Een keer in de zes weken is er speciaal voor jou ook YouthHour. Tijdens een door Youth for Christ speciaal voor jongeren bedacht bijbelprogramma zijn we op een leuke, sportieve, creatieve en serieuze manier bezig. Gewoon in alle eerlijkheid voor je geloof uitkomen met soms een opdrachtje voor de weken erna. Zin om dit ook eens mee te maken? Je bent welkom!

YouthHour: 26 september en 14 november, 10.00-11.15 uur in De Herberg; coördinator: Jan Bos T (079) 316 90 11 Kijk voor alle data in de agenda op W oudekerkgemeente.nl 


Bekijk hier de agenda Vorming en Toerusting (Gaandeweg-programma)

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag. 19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320.
E p.j.van.daalen@casema.nl