Actueel

19 T/M 26 JANUARI

Week van Gebed ‘Buitengewoon’

Dit jaar is het thema van de lokale, landelijke en wereldwijde Week van Gebed van 19 t/m 26 januari: ‘Buitengewoon’, geïnspireerd...
27 JANUARI

Joodse zegeningen en Holocaust Memorial Day

Zegeningen uit de joodse traditie worden ook in onze kerken gebruikt. Dat is niet vreemd, de boeken van het Oude Testament en de Thora zijn immers...
6 FEBRUARI

Start nieuwe Alpha-geloofscursus bij Perron

Ben je op zoek naar de zin van je leven of wil je meer weten over het christelijk geloof? Dan is de Alpha-Cursus echt iets voor jou. Je ontmoet...


Agenda

In de wereld van vandaag is kennis van de wereldreligies onontbeerlijk. Deze leeskring wil een inleiding bieden. We gaan uit van een magistraal boek: Wereldreligies in woord en beeld van Kevin O’Donnell, dat nog verkrijgbaar is via bol.com. We beginnen bij de oorsprong van religie. Daarna volgen jodendom en hindoeïsme, twee stroomgebieden die de wieg vormden van andere wereldreligies. Een veelbesproken godsdienst die hieruit voortvloeide is de islam. Het sikhisme was een kruisbestuiving tussen Oost en West. Bij elke bijeenkomst wordt een aanhanger van de religie uitgenodigd als gast. Volgend seizoen bespreken we de andere religies uit het boek.

Gaat niet door
In deze tijd van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bron van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Meditatie is een middel om tot die innerlijke rust en bezinning te komen.
In de bijeenkomsten leren we de meditatiehouding om zo tot verstilling en een houding van overgave te kunnen komen. Bijbelgedeelten, religieuze teksten, een object, muziek of afbeeldingen helpen daarbij. 21 januari kijkend naar schilderijen van Vincent van Gogh zoeken we de stilte van ons eigen hart en op 4 februari mediteren we met muziek.

Indicatie kosten: €5,00 incl. koffie/thee. Bijdrage in de vorm van donatie.
Neem voor meer informatie contact op met Marga Schipper-van Boven (Marga_boven@ziggo.nl) of Joke den Hertog (f2hjfdenhert@hetnet.nl).


Elke seizoen vijf bijeenkomsten met een informatief en ontspannend karakter, voor ’ouderen die zich niet oud voelen en het ook niet zijn’. Maandelijks ontmoeten mensen uit diverse kerken en Perron elkaar, zo'n dertig tot vijftig per keer. Ingrediënten: een meditatief moment, een spreker met presentatie, hapje-drankje en een gezamenlijke maaltijd.

Data: 2 okt: buitenactiviteit en maaltijd
20 nov: lezing over Corrie ten Boom
22 jan: presentatie over het Rembrandtjaar
4 mrt en 22 apr: zie Kerk in Zoetermeer
Tijd: 14.30-20.00 uur
Plaats: Oosterkerk
Kosten: € 5 (hapje-drankje) / € 15 (incl. maaltijd)
Info: Nico Geleijnse T 06-1149 4890
E nico.geleijnse@gmailcom 
Een vervolg op het vorige seizoen. Want Leonard Cohen (1934-2016) blijft ook na zijn dood spiritueel de aandacht vragen. Want waar kun je spiritueel nog thuiskomen in deze tijd? Zwervend van hotel naar hotel, van vriendin naar vriendin en van geloof naar geloof was Cohen hét voorbeeld van een rusteloze zoeker. Hij was op zoek naar een plek op aarde waar hij alles kon loslaten wat hem op aarde belastte. Hij vond zijn innerlijke rust in zen-meditatie, maar hij verdiepte zich ook in de joodse en christelijke mystiek. In het lied ‘Going home’ bijvoorbeeld luisterde de mens Cohen naar de stem van God die hem liefdevol de weg naar huis wijst. De invalshoek van deze avond, waarbij we ook geluids­fragmenten laten horen, is de spiritualiteit die opklinkt in zijn songs en gedichten.

Datum: 23 jan
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pelgrimskerk
Kosten: € 5 (incl. koffie/thee en teksten)
Info en opgave: Hans van der Bilt T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl of Beppie van der Plas E beppievanderplas@cs.com  
Voor het vierde jaar is er Kliederkerk in De Oase. De deuren gaan op een aantal zaterdagen steeds open om 15.30 uur. Iedere keer is er een thema dat vorm geeft aan de individuele en groepsactiviteiten. Om 17.00 uur is er een korte viering. Daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. Op 24 december is er een speciale Kliederkerk Kinderkerstnachtdienst in De Oase om 19.00 uur!

Data: 28 sept, 14 dec, 24 dec, 25 jan, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 juni, 4 juli
Tijd: 15.30-18.30 uur
Plaats: De Oase
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
Info: Gerda Vooijs T 321 32 64 E gerdavooijs@gmail.com 
Een jaargang van verdieping. Iedere maand bespreken we een boek of een thema. Goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
  • Geloof en wetenschap – Cees Dekker
  • Heilige strijd – Beatrice de Graaf
  • Liberaal christendom – Rick Benjamins
  • Verbonden en vervreemd – Wim Dekker
  • Onvoltooid leven – medische en ethische vragen rondom sterven
  • Is het de schuld van de ENE? – Sam Janse
  • Dromen van een kerk – over de toekomst van de kerk, in het verlengde van de notitie Kerk 2025
Bijeenkomst afgelast vanwege het vertrek van ds. Dick Sonneveld.
Met Nienke de Ronde van IZB-Focus over missionair zijn midden in de stad. Een thema met diep-geestelijke en praktische kanten.
Op maandag 27 januari om 20.00 uur in De Kapelaan.


Bekijk hier de agenda Vorming en Toerusting

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke maandag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur. let op: consistorie Oude Kerk E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag, steeds van 19.00-20.00 uur. 9 en 23 okt, 6 nov E p.j.van.daalen@casema.nl

Interkerkelijk gebed
Elke eerste vrijdag van de maand voor Zoetermeer, 19.00-20.00 uur. E fam-nebbeling@planet.nl