Actueel

10 MAART

Kinderbiddag: ‘De biddende bouwer’

OOSTERKERK Online biddag voor kinderen en alle grote mensen met Perronpionier Timo Hagendijk met als thema: ‘De biddende bouwer’,...
14 MAART

Avondmuziek Psalm 22: ‘Vertrouwen voeden’

OUDE KERK • De klacht én lofzang van Psalm 22 vindt vervulling in het evangelie van Jezus Messias, Mattheüs 27 en 28. In de...
21 MAART

Bevestiging en intrede ds. Pieter Baas in Oosterkerk

OOSTERKERK • Op zondag 21 maart om 9.30 uur zal ds. Pieter Baas bevestigd worden als predikant van de Oosterkerk en zijn intredepreek houden. In...
21 MAART

Lezing ‘De vroege kerk’

Online lezing over leven en geloven in de eerste eeuwen na Christus, door prof.dr. Marten van Willigen van de Theologische Universiteit Apeldoorn....


Agenda

OOSTERKERK Online biddag voor kinderen en alle grote mensen met Perronpionier Timo Hagendijk met als thema: ‘De biddende bouwer’, aangereikt door de HGJB en ook verwerkt op de Koningin Wilhelmina School. De balling Nehemia (2:1-20) vraagt de Babylonische Arthahsastha toestemming om de muren van zijn vaderstad Jeruzalem te herbouwen. Ondanks tegenstand blijft Nehemia op God vertrouwen. In Gods kracht zal het project zeker slagen.

10 maart, 14.30 uur W oosterkerkzm.nl; perron-oosterheem.nl
Johan van Oeveren – in het kader van landelijke aandacht voor de spierziekte ALS.
PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG In de Veertigdagentijd staan in de POR-diensten op zondag de ‘werken van barmhartigheid’ centraal – concrete opdrachten van de Heer Jezus Christus (lees o.a. Mattheüs 25:31-46). We volgen hierbij het prachtige katern bij de Veertigdagentijd-campagne van Kerk in Actie: ‘Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid’

21 februari – zieken en gevangenen bezoeken
28 februari – dorstigen te drinken geven
  7 maart – vreemdelingen onderdak bieden
14 maart – naakten kleden
21 maart – hongerigen eten geven
28 maart – doden begraven
4 april (Paaszondag) – ‘Ik ben er voor jou’

Doordeweeks zullen we hieraan via ons YouTube-kanaal nog meer inhoud, diepgang en kleur geven aan deze goede werken. Hoe mooi is het om ons juist in de vastentijd 2021 te focussen op ‘warm van hart zijn en laten zien waar je voor staat’.

Sjon Donkers en Sandra Hermanus-Schröder

W youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ of via oase-meerzicht.nl
ZOETERMEER-NOORD De kinderen van de Ichthuskerk gaan op weg naar Pasen met het Veertigdagentijdproject van de methode Bijbelbasics ‘Een spoor van liefde’. Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannesevangelie centraal.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd, waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Johannes legt de nadruk op iets anders. De volgelingen van Jezus zullen het niet makkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet bang te zijn.

Een sleutelwoord in die afscheidsrede van Jezus is ‘liefde’. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

21 februari – Maria giet olie over de voeten van Jezus (Joh. 12:1-8)
28 februari – Jezus wast de voeten van zijn leerlingen (Joh. 13:1-5,12-17)
7 maart – Jezus is de weg naar de vader (Joh. 14:1-7)
14 maart – Jezus  belooft zijn vrede (Joh. 14:15-17,25-28)
21 maart – Jezus houdt van zijn leerlingen (Joh. 15:9-17)
28 maart – Jezus wordt gevangengenomen (Joh. 18:1-14)
4 april (Pasen) – Maria ontmoet Jezus (Joh. 20:1-18)

Bij het project hoort een poster met luikjes, die de kinderen thuis krijgen. Iedere zondag tot en met Pasen openen de kinderen een luikje, waardoor ze steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komen. Ook hoort er een opdrachtenboekje bij en materiaal om aan de verbeelding thuis iets toe te voegen. In de online uit te zenden kerkdiensten is daar ook steeds iets van te zien.

W pwzn@nl en kerkomroep.nl (beeld en geluid) > kies Ichthuskerk Zoetermeer en tijd

Team Kindernevendienst Ichthuskerk
OUDE KERK • De klacht én lofzang van Psalm 22 vindt vervulling in het evangelie van Jezus Messias, Mattheüs 27 en 28. In de Avondmuziek op zondag 14 maart worden deze aangrijpende bijbelwoorden parallel gebeden, gelezen en verklankt. Medewerking is er van liturg ds. Kees Wesdorp, cantor-organist Ronald de Jong, hoboïst Matteo Costanzi en leden van het Oude Kerk Ensemble. De liturgie staat tegen die tijd als pdf op de website. Online live of later mee te beleven.

14 maart, 18.30 uur W oudekerkgemeente.nl > beelduitzendingen en kerkomroep.nl
PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG In de Veertigdagentijd staan in de POR-diensten op zondag de ‘werken van barmhartigheid’ centraal – concrete opdrachten van de Heer Jezus Christus (lees o.a. Mattheüs 25:31-46). We volgen hierbij het prachtige katern bij de Veertigdagentijd-campagne van Kerk in Actie: ‘Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid’

21 februari – zieken en gevangenen bezoeken
28 februari – dorstigen te drinken geven
  7 maart – vreemdelingen onderdak bieden
14 maart – naakten kleden
21 maart – hongerigen eten geven
28 maart – doden begraven
4 april (Paaszondag) – ‘Ik ben er voor jou’

Doordeweeks zullen we hieraan via ons YouTube-kanaal nog meer inhoud, diepgang en kleur geven aan deze goede werken. Hoe mooi is het om ons juist in de vastentijd 2021 te focussen op ‘warm van hart zijn en laten zien waar je voor staat’.

Sjon Donkers en Sandra Hermanus-Schröder

W youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ of via oase-meerzicht.nl
ZOETERMEER-NOORD De kinderen van de Ichthuskerk gaan op weg naar Pasen met het Veertigdagentijdproject van de methode Bijbelbasics ‘Een spoor van liefde’. Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannesevangelie centraal.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd, waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Johannes legt de nadruk op iets anders. De volgelingen van Jezus zullen het niet makkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet bang te zijn.

Een sleutelwoord in die afscheidsrede van Jezus is ‘liefde’. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

21 februari – Maria giet olie over de voeten van Jezus (Joh. 12:1-8)
28 februari – Jezus wast de voeten van zijn leerlingen (Joh. 13:1-5,12-17)
7 maart – Jezus is de weg naar de vader (Joh. 14:1-7)
14 maart – Jezus  belooft zijn vrede (Joh. 14:15-17,25-28)
21 maart – Jezus houdt van zijn leerlingen (Joh. 15:9-17)
28 maart – Jezus wordt gevangengenomen (Joh. 18:1-14)
4 april (Pasen) – Maria ontmoet Jezus (Joh. 20:1-18)

Bij het project hoort een poster met luikjes, die de kinderen thuis krijgen. Iedere zondag tot en met Pasen openen de kinderen een luikje, waardoor ze steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komen. Ook hoort er een opdrachtenboekje bij en materiaal om aan de verbeelding thuis iets toe te voegen. In de online uit te zenden kerkdiensten is daar ook steeds iets van te zien.

W pwzn@nl en kerkomroep.nl (beeld en geluid) > kies Ichthuskerk Zoetermeer en tijd

Team Kindernevendienst Ichthuskerk


Bekijk hier de agenda Vorming en Toerusting (Gaandeweg-programma)

GEBEDS­MOMENTEN
OUDE KERK
Elke dinsdag voor stad, land, kerk en wereldwijd, 19.00-20.00 uur in de consistorie Oude Kerk.
E leenmanf@xs4all.nl

OOSTERKERK
Om de twee weken op woensdag. 19.00-20.00 uur, Oosterheemplein 320.
E p.j.van.daalen@casema.nl